Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de betrekking tussen Concertvrienden en leden.

  • Het lidmaatschap geldt voor een jaar en gaat in op de datum van inschrijving. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tot wederopzegging.
  • Opzeggen kan tot een maand vóór het einde van het dan lopende lidmaatschapsjaar via info@concertvrienden.nl. Er is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde contributie.
  • De contributie wordt geïncasseerd door middel van een jaarlijkse incasso. De eerste afschrijving vindt plaats binnen enkele dagen na aanmelding.
  • Indien de jaarlijkse incasso niet lukt, nemen we contact op om de gegevens te verifiëren en de incasso vervolgens nogmaals uit te voeren. Indien de betaling open blijft staan, zijn we genoodzaakt het lidmaatschap per direct te beëindigen.
  • Het lidmaatschap is geldig voor twee personen.
  • Als Vriend ontvangt u een maandelijkse e-mailnieuwsbrief en een aantal keer per concertseizoen een aparte e-mail om u te informeren over speciale activiteiten en aanbiedingen voor Vrienden. U kunt zich hiervoor te allen tijde uitschrijven.
  • Vrienden ontvangen incidenteel post van Concertvrienden. Ontvangt u liever geen post? Dan vernemen wij dat graag via info@concertvrienden.nl.
  • Concertvrienden heeft het recht de voorwaarden en de inhoud van het lidmaatschap te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op deze website.
  • Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.


Privacy Policy Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest
De Vereniging Vrienden wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Deze gegevens behandelen wij zorgvuldig. Voorop staat dat Concertvrienden zich in alle gevallen houdt aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

De Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest volgt voor de uitvoering van haar activiteiten het privacybeleid van Het Concertgebouw N.V.

Aanvullend op de in het privacybeleid van Het Concertgebouw beschreven doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, gebruikt Concertvrienden persoonsgegevens ook ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie, jongerenvereniging Entrée en programmablad Preludium. Hierbij gelden dezelfde standaarden en termijnen als in het privacybeleid voor Het Koninklijk Concertgebouw beschreven staan.